Üzenet
  • EU elektronikus adatvédelmi irányelv

    Ez a weboldal sütiket használ hitelesítés, az oldalon történő böngészés, és egyéb funkciók kezelése céljából. Azáltal, hogy weboldalunkat használja, elfogadja, hogy ilyen típusú sütiket helyezhetünk el eszközén.

    Adatvédelmi szabályzat megtekintése

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(érvényes: 2020. 03. 19-től)

1. Szerződési feltételek alapfogalmai:

1.1. Szolgáltató adatai

Neve: CH Mínusz Team Kft.
Képviselő neve: Szabó Miklós
Székhelye: 2214 Pánd, Kossuth Lajos utca 9.
Adószám: 23272110-2-13
Közösségi adószám: HU23272110
Cégjegyzékszám: 13-09-145506
Céget nyilvántartásba vette: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
A továbbiakban Szolgáltató.

1.2. Szolgáltató elérhetősége

Irodai és levelezési címe: 2214 Pánd, Kossuth Lajos utca 9.
Elektronikus elérhetőség: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Központi GSM szám: +36 30 716 7536
Az ügyfélszolgálat munkanapokon 9 és 17 óra között hívható.

1.3. Szolgáltató egyéb adatai

Tevékenységi kör: 4791 – Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
Tevékenység a székhelycím szerinti jegyzőnél bejelentve.
Bankszámlavezető bank neve: Budapest Bank Nyrt.
Bankszámlavezető bank címe: 1138 Budapest, Váci út 193.
Bankszámla száma: 10102244-06748600-01003005
Bankszámla nemzetközi száma (IBAN): HU03 1010 2244 0674 8600 0100 3005
Bank SWIFT azonosítója (BIC): BUDA HU HB
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 03527-0001

1.4. Tárhelyszolgáltató adatai

Neve: Coimbra ITS Kft.
Székhelye, levelezési címe: 1037 Budapest, Hunor u. 62 A 1h./fsz.2.
Elektronikus elérhetőség: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Telefon: +36-1-406-77-58

1.5. Vásárló

Aki a Szolgáltató hivatalos honlapján (www.chminusz.hu), a honlapon keresztül valamilyen szolgáltatást vagy terméket vásárol, és az Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF) tudomásul veszi, és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.

2. Általános Szerződési Feltételek célja

Az ÁSZF a szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadság kérdéseiről szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

2.1. Szerződési Feltételek elfogadása

A Szerződési Feltételek Vásárló által történő elfogadása a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja és utólag nem hozzáférhető. A szerződés ráutaló magatartással jön létre, ha Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi. Vásárló részéről leadott megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

2.2. Szerződési Feltételek hatálya

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást biztosítja.

Jelen ÁSZF 2020. 03. 19. napjától határozatlan ideig hatályos.

Szerződés nyelve: magyar

A szerződésnek nem része, és nem utal semmilyen magatartási és etikai kódexre.

3. A szolgáltatás

A webáruház termékeinek házhozszállítása a szállítási feltételekben (4.4-es pont) meghatározott országokba.

Webáruház termékkínálata:

3.1. Rendelési információk:

A webáruházban történő vásárlás regisztrációhoz kötött. A megrendelésről a webáruház üzemeltetője e-mail formájában értesül, melyről a vásárló az általa megadott e-mail címen szintén kap (a technikai feltételektől függően) azonnali tájékoztatást. A webáruház termékei csak elektronikus úton és házhozszállítással rendelhetők meg.

3.2. Megrendelések feldolgozása:

A megrendelések munkanapokon 16 óráig kerülnek feldolgozásra, de ezen időszakon kívül is lehet rendelést leadni. A visszaigazolás 48 órán belül belül történik meg, melyben tájékoztatást kap a teljesítés időpontjáról. A visszaigazolás előtt előfordulhat, hogy a webáruház munkatársai telefonon vagy elektronikus levél útján keresik fel a vásárlót az adatok egyeztetése vagy az esetlegesen felmerülő kérdések miatt. Amennyiben az oldal azt jelezte vissza, hogy a megrendelés továbbítása sikeresen megtörtént, de 48 órán belül semmilyen kapcsolatfelvétel nem történik a webáruház üzemeltetőjétől, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. Ebben az esetben kérjük, keresse a munkatársakat a megadott elérhetőségeken!

4. Szerződés létrejötte és módosítása

4.1. Általános jellemzők

A Szerződés akkor jön létre, ha a 2.1. pont értelmében a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi, mely egyúttal a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. Megrendelés akkor jön létre, amikor Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja.

4.2. Szolgáltatás módosítása, törlése

Amennyiben a rendelés leadása után hibát vett észre (pl.: rossz mennyiséget vagy más terméket rendelt), esetleg mégsem szeretné megrendelni a termékeket, a rendelés teljesítésének megkezdéséig (melyről a visszaigazolás értesít), lehetősége van módosítani, illetve törölni a rendelését az ügyfélszolgálati elérhetőségeinken (elektronikus levélben, telefon vagy faxon). A webáruház üzemeltetője fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! Módosítás vagy törlés esetén a szolgáltatás vételárának különbözete (többlete) előre történő kiegyenlítés esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére, bankkártyával történő kiegyenlítés esetén csak a fizető kártyájára áll módunkban az összeget visszautalni!

4.3. Fizetési feltételek

A fizetés történhet:

A fizetendő végösszeg a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

1. Banki előreutalás
2. Bankkártyás fizetés

borgun

3. Utánvétes fizetés

4.4 Szállítási feltételek

5. Jogok és kötelezettségek

5.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége

5.2. A Vásárló jogai és kötelezettségei

5.3 Elállás joga

Az elállás jogát a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló törvény szabályozza, melyet a kiküldött csomag nyomtatott formában is tartalmaz, illetve a webáruház „Jogi információk” menüpontja alatt is megtalálható.

Ez alapján az indoklás nélküli elállásra a vásárlónak az átvételt követően 14 nap áll rendelkezésére.

Az elállás tényét legegyszerűbb elektronikus levélben, vagy faxon közölni a webáruház üzemeltetőjével. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítése a vásárlót terheli! A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően videókamerával rögzítésre kerül annak kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (Például, hogy a visszaküldött termék sérült vagy hiányos volt.)

Elállás esetén a webáruház üzemeltetője 14 napon belül visszatéríti az áru értékét, amennyiben az elállás jogával él a vásárló és hiánytalanul, eredeti állapotában visszajuttatja a megrendelt terméket.
Bizonyos esetekben nem illeti meg a fogyasztót az elállás joga, ilyen esetek például:

5.4 Szavatosság, jótállás

A termékre a szolgáltató szavatosságot vállal, a terméken feltüntetett szavatossági időn belül garantálja a termék minőségét.

Szavatossági idő: ameddig a szavatosság érvényes. A termékek szavatossági ideje egyedileg és a gyártás idejétől függően is változó, ami a dobozon vagy a csomagoláson olvasható. A szolgáltató vállalja, hogy a kiküldés napján a termék szavatossági ideje több mint 30 nap.

A szolgáltató jótáll azért, hogy az általa vagy szállítója által szállított termék alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta olyan gyártási, kivitelezési hibáktól, amelyek a szolgáltató cselekedetéből vagy mulasztásából erednek.

Szavatossággal a szolgáltató arra vállal felelősséget, hogy az eladáskor a vásárló hibátlan terméket kapott, melynek tehát nincs olyan rejtett hibája, amely csak később fog kiderülni, és az ismertetett tulajdonságait a szavatossági időn belül megtartja.

Reklamációval kapcsolatban a vásárló a szolgáltató bármely elérhetőségén jelezheti problémáját.


Jogos reklamáció esetén a szolgáltató vállalja a törvényi határidőn belül, a termék díjmentes cseréjét, amennyiben ez nem lehetséges a teljes vételár visszafizetését.

Egyébiránt az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

6. Adatkezelési információk:

Az adatok kezelője: a webáruház üzemeltetője.
Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 03527-0001

6.1 A kezelt adatok köre, módja:

Az adatkezelés célja: a kereskedelmi tevékenység adminisztrálása és megvalósítása, a szolgáltatás fejlesztése, a vásárlókkal való kapcsolattartás.

Az adatkezelés módja: A vásárlás során az Ön által megadott nevet, e-mail címet, felhasználói nevet, szállítási címet és az utolsó látogatása során használt IP címét* az áruház üzemeltetői részére elérhető módon, az Ön jelszavát nem visszafejthető (hash) formában tárolja.

* Az internetet használó számítógépek minden tranzakció során (például egy weboldal megjelenítésekor) megadják IP-címüket, amely az internetre csatlakozó eszköz egyedi azonosítója.

A rendelések leadásakor a személyes adatok a termékadatokkal együtt, egy jelszóval védett adatbázisban tárolódnak. Az adatbázisból való törlés a felhasználó kérésére történik, így az addig visszakereshető, míg a felhasználó kifejezetten nem kéri az ügyfélszolgálatunktól az adatainak eltávolítását. A vásárlás adatai megjelennek a számlán is, ezek az adatok azonban nem törölhetők.


Az adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A személyes adatok kezelésének időtartama: a felhasználó törlési kérésének időpontjáig.

Az adatokhoz hozzáférők köre:

A fenti eseteken kívül adatait harmadik félnek nem adjuk át és bizalmasan kezeljük.
Az adatok megadásáról a felhasználók döntenek, az adatok kezeléséről tájékoztatást kérhetnek az üzemeltető elérhetőségein.
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy adataik megadásakor járjanak el a legnagyobb elvárható körültekintéssel, hogy saját rendszerükből az adatok mások számára rejtve maradjanak! Az adathalászás, az illegális adatgyűjtés, a betörések és a további külső támadások elkerülése érdekében folyamatosan ellenőriztesse rendszerét szakértővel!

6.2. Adatkezelés a bankkártyás online fizetési rendszer használatakor

6.3 Passzív információgyűjtés

A passzív információgyűjtés az oldalainkon való böngészéskor passzívan, azaz az információ aktív szolgáltatása nélkül gyűjthető adatok gyűjtését jelenti az alábbi módokon:

A böngészőjét úgy is beállíthatja, hogy az értesítést küldjön, ha egy cookie elküldésre kerül vagy ki is kapcsolhatja a cookie-kat, de bizonyos szolgáltatások lehet, hogy korlátozottan vagy egyáltalán nem fognak működni nélkülük.
A passzívan szerzett anonim adatokat felhasználhatjuk és összesíthetjük az oldal látogatóinak nyújtott szolgáltatás jobbátétele érdekében, és hogy a preferenciák alapján formáljuk a honlapot. Ezen adatok nincsenek összekapcsolva a vásárlás során megadott személyes adatokkal.

6.4 Az adatkezeléssel érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel érintett:

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény (továbbiakban Törvény) 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

 

________________________________________

További dokumentumok:

49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

 Bizonyos dokumentumok megtekintéséhez az Adobe Reader szükséges. Innen letölthető a magyar verzió.